GRAND PRIX - This is an everyday in Sobowidz - by Piotr Idem

Diptych - by Dorota Sitnik

Hidden Reality - by Michał Adamski