Rules of PUOT EXPO 2014

 1. PUOT EXPO 2014 is an open photography contest that ends as an exhibition of the author’s work in Polanica-Zdrój.

 2. The subject of the contest is a photography series of min 5 to max 16 photographs. There are no time ramifications as to when the photographs need to have been taken. 

 3. The contest is divided in two categories

  1. Main category – photography series of any chosen theme

  2. Second category: Polanica-Zdrój and neighboring areas - Series must be taken in Polanica-Zdrój or neighboring Klodzko area. The series can be abstract and does not have to have recognizable people or places.

 4. The Puot Expo 2014 exhibit is divided into two parts

  1. main exhibit – presenting 2, 3 or 4 final photography series which will be displayed on the PUOT gallery in the Polanica-Zdrój park – the number of the finalists exhibited will depend on winner’s number of photographs in the series; the PUOT gallery can fit a maximum of 36 photographs

  2. Exhibit in Polanica Villa – presenting the winning Polanica-Zdrój & Neighborhoods category

 5. Contest Prizes include:
  • GRAND PRIX – Finalist of the PUOT EXPO 2014 series will receive 2000 PLN (~480 Euro),

  • Publication of his work in DOC! Photo magazine

  • All finalists will receive free accommodation in the high end Villa Polanica opening weekend of PUOT EXPO 2014 – June 7-9, 2014

  • All finalists will receive an original, handmade photography strap from ideaPIX www.ideapix.pl 

  • Winner of the Polanica-Zdrój & Neighborhood category will receive a voucher for accommodation including meals at Willa Polanica – to be used up to December 15, 2014

  • All sent work, including those sent for the „Polanica-Zdrój and neighborhood” category, qualify for the GRAND PRIX award

 6. Upon submition the author agrees to deliver files suitable for large format printing, when his work makes it to the finals.
 7. Every participant can send up to three entries.

 8. To be considered, one must fill out a questionnaire on www.puot.pl and include her/his photography series with a description..

 9. Only digital or digitized photography will be accepted for the contest.

 10. Requirements for photography sent are:

  • 2500px - longer side,
  • format: JPG,
  • quality 100, max, no compression
  • the order of the photos in the series will be taken from the file names
  • post-production may include only actions possible in darkroom - iE. contrast, brightness, desaturation, dodging, burning. No photomontage permitted.
 11. All photos not Zdjęcia niespełniające powyższych zasad zostaną zdyskwalifikowane.
 12. Zgłoszenia niepotwierdzone nie będą uwgzlędnione w konkursie. W celu potwierdzenia zgłoszenia należy wypełnić fomularz zgłoszeniowy oraz dodać minimum 5 zdjęć. Po dodaniu piątego zdjęcia w formularzu pojawi się odnośnik do POTWIERDZENIA I SFINALIZOWANIA ZGŁOSZENIA.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w prasie, telewizji i Internecie i we wszystkich publikacjach bezpośrednio związanych z Galerią PUOT, a w szczególności prezentacji w formie wydruków na wystawie PUOT EXPO.
 14. Organizator oświadcza, że nadesłane na konkurs prace nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych, sprzecznych lub niezwiązanych z ideą konkursu.
 15. Nadesłanie fotografii na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem organizatora konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
 16. W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, organizatorowi konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do uczestnika konkursu, który nadesłał prace nie spełniające wymogów określonych w ust. 11.
 17. Prace będą oceniane przez jury. Sponsorzy, ani organizatorzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród ani na to, kto je otrzyma. Jury będzie oceniało prace nie znając nazwisk autorów.
 18. Jury ma prawo do edycji cyklu, polegającej na usunięciu lub zmianie kolejności zdjęć, jeżeli wpłynie to znacząco na poprawę jakości cyklu.
 19. Terminarz konkursu
  • nadsyłanie prac: do 23 maja 2014, do północy
  • obrady jury: 24 maja 2014,
  • powiadomienie autorów wybranych prac o dostaniu się do finału: 24 maja 2014,
  • otwarcie wystawy i poznanie GRAND PRIX: 7 czerwca 2014 o godz. 18:00 w Parku Zdrojowym Polanicy-Zdroju. 
 20. Organizator konkursu
  • ideaPIX Tomek Gola
  • ul. Piastowska 7a, 57-320 Polanica-Zdrój
  • , tel. 601 911 111