Regulamin konkursu i wystawy PUOT EXPO 2014

 1. PUOT EXPO 2014 to otwarty konkurs na cykl fotograficzny zakończony wystawą uhonorowanych prac w Polanicy-Zdroju.
 2. Przedmiotem konkursu jest cykl fotograficzny o liczbie zdjęć min. 5 i max. 16. Nie ma ram czasowych powstawania zdjęć.
 3. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
  1. kategoria główna - cykl o dowolnej tematyce.
  2. Polanica-Zdrój i okolice - cykl stworzony na terenie Polanicy-Zdroju i okolic - zdjęcia nie muszą przedstawiać rozpoznawalnych miejsc lub osób - mogą być całkowicie abstrakcyjne. Do tej kategorii zaliczają się dowolne prace fotografów z Polanicy-Zdroju i okolic. Okolice Polanicy-Zdroju to cała Ziemia Kłodzka.
 4. Wystawa PUOT EXPO 2014 jest podzielona na dwie części:
  1. wystawa główna - prezentująca 2, 3 lub 4 finałowe cykle, które zawisną w Galerii PUOT w Parku Zdrojowym Polanicy-Zdroju - liczba finałowych cykli będzie zależała od liczby zdjęć w poszczególnych pracach, ze względu na to, iż w Galerii PUOT może zawisnąć max. 36 zdjęć,
  2. wystawa w Villi Polanica - prezentacja zwycięskiego cyklu w kategorii Polanica-Zdrój i okolice.
 5. Nagrodami w konkursie są:
  • GRAND PRIX - autor najlepszego cyklu PUOT EXPO 2014 otrzyma 2 tys. zł
  • publikacja cyklu GRAND PRIX w doc! photo magazine
  • wszyscy finaliści otrzymają darmowy nocleg w Villi Polanica w weekend otwarcia PUOT EXPO 2014 - a więc 7-9 czerwca 2014 r. (sobota-poniedziałek)
  • wszyscy finaliści otrzymają po oryginalnym pasku do aparatów fotograficznych ideaPIX - www.ideapix.pl
  • zwycięzca w kategorii Polanica-Zdrój i okolice otrzyma bon na weekendowy pobyt wraz z wyżywieniem w Villi Polanica - do zrealizowania do 15 grudnia 2014r
  • wszystkie przesłane prace, a więc te z kategorii "Polanica-Zdrój i okolice" także, kwalifikują się do zdobycia GRAND PRIX.
 6. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z zobowiązaniem dostarczenia fotografii w formacie umożliwiającym wydruk wysokiej jakości.
 7. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy cykle fotograficzne.
 8. Zgłoszenie do konkursu następuje przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.puot.pl i dołączenie do niego zdjęć oraz opisu do danego cyklu fotograficznego.
 9. Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej. 
 10. Wymogi dotyczące zdjęć są następujące:
  • 2500px - wymiar dłuższego boku,
  • format JPG,
  • jakość 100, max, bez kompresji
  • kolejność zdjęć w fotoreportażu zaznaczona w nazwach plików
  • obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
 11. Zdjęcia niespełniające powyższych zasad zostaną zdyskwalifikowane.
 12. Zgłoszenia niepotwierdzone nie będą uwgzlędnione w konkursie. W celu potwierdzenia zgłoszenia należy wypełnić fomularz zgłoszeniowy oraz dodać minimum 5 zdjęć. Po dodaniu piątego zdjęcia w formularzu pojawi się odnośnik do POTWIERDZENIA I SFINALIZOWANIA ZGŁOSZENIA.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w prasie, telewizji i Internecie i we wszystkich publikacjach bezpośrednio związanych z Galerią PUOT, a w szczególności prezentacji w formie wydruków na wystawie PUOT EXPO.
 14. Organizator oświadcza, że nadesłane na konkurs prace nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych, sprzecznych lub niezwiązanych z ideą konkursu.
 15. Nadesłanie fotografii na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem organizatora konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
 16. W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, organizatorowi konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do uczestnika konkursu, który nadesłał prace nie spełniające wymogów określonych w ust. 11.
 17. Prace będą oceniane przez jury. Sponsorzy, ani organizatorzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród ani na to, kto je otrzyma. Jury będzie oceniało prace nie znając nazwisk autorów.
 18. Jury ma prawo do edycji cyklu, polegającej na usunięciu lub zmianie kolejności zdjęć, jeżeli wpłynie to znacząco na poprawę jakości cyklu.
 19. Terminarz konkursu
  • nadsyłanie prac: do 23 maja 2014, do północy
  • obrady jury: 24 maja 2014,
  • powiadomienie autorów wybranych prac o dostaniu się do finału: 24 maja 2014,
  • otwarcie wystawy i poznanie GRAND PRIX: 7 czerwca 2014 o godz. 18:00 w Parku Zdrojowym Polanicy-Zdroju. 
 20. Organizator konkursu
  • ideaPIX Tomek Gola
  • ul. Piastowska 7a, 57-320 Polanica-Zdrój
  • , tel. 601 911 111